Dostępne kursy

MATERIAŁY dla Prowadzących biorących udział w programie Mądrzy Cyfrowi w edycji I, w zimie 2018/2019.

Aktualna edycja kursu dla Prowadzących zajęcia z młodzieżą w ramach programu Mądrzy Cyfrowi, który polega na kształtowaniu odpowiedzialnych postaw społecznych z wykorzystaniem nowych technologii.