Kurs Mądrzy Cyfrowi – pierwsza edycja

MATERIAŁY dla Prowadzących biorących udział w programie Mądrzy Cyfrowi w edycji I, w zimie 2018/2019.